Ai là người đầu tiên ?

[toc]


Giới thiệu

Ai là người đầu tiên ?

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Ai là người đầu tiên làm ra giấy? Ai là người đầu tiên làm ra bơ? Ai đã làm ra que diêm đầu tiên? Cuốn ebook này sẽ giúp bạn trả lời những câu hỏi như vậy.

  • Ai phát minh ra dòng điện
  • Ai đã sáng chế ra que diêm
  • Ai là tác giả của chiếc máy chữ đầu tiên
  • Ai đã làm ra bơ đầu tiên
  • Ai đã làm ra giấy
  • Ai đã làm ra nhiệt kế
  • Ai đã làm ra những chiếc kính đầu tiên
  • Ai đã làm ra nước hoa

Download

Ai là người đầu tiên ?

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Bookmark (0)
ClosePlease login

EPUBMOBIPDF Đọc Online [toc] Giới thiệu Ai là người đầu tiên ? ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI Ai là người đầu tiên làm ra giấy? Ai là người đầu tiên làm ra bơ?…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời