A Summer To Remember

[toc]


Giới thiệu

A Summer To Remember

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Bedwyn Prequels #2
Tạm dịch tiêu đề: Mùa hè đáng nhớ
Thể loại: Lãng mạn

Người dịch: thuannguyen

Anh – một tử tước đang chạy trốn bản thân – quyết định chọn một cô vợ để buộc ông bố dẹp bỏ ý đồ bắt anh lấy một người mà anh không còn muốn lấy nữa. Và vì lấy vợ mà không cần tình yêu ấy, anh quyết định chọn một quý cô “đoan trang nhất, cao quý nhất và … buồn tẻ nhất”(!).

Nàng – là người được chọn vì đáp ứng hoàn hảo các tiêu chuẩn ấy. Rồi nàng phát hiện ra ý đồ của anh, nhưng nàng đã quyết định làm người hứahôn giả của anh để giúp anh thực hiện ý định, bù lại anh phải tặng cho nàng “một mùa hè để nhớ”.

Nàng đã phải nhớ mãi mùa hè ấy… vì những điều anh đã làm…

 

Download

A Summer To Remember

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Bookmark (0)
ClosePlease login

Đọc Online [toc] Giới thiệu A Summer To Remember ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI Bedwyn Prequels #2Tạm dịch tiêu đề: Mùa hè đáng nhớThể loại: Lãng mạn Người dịch: thuannguyen Anh – một tử tước…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời