Search Results for: nicholas carr

Trí Tuệ Giả Tạo – Internet Đã Làm Gì Chúng Ta? – Nicholas Carr

[toc] Giới thiệu ebook Trí Tuệ Giả Tạo – Internet Đã Làm Gì Chúng Ta? – Nicholas Carr Tweet! “Khi chúng ta dựa vào máy tính làm trung gian cho…

Bookmark (0)
ClosePlease login
Xem Ngay
Không có phản hồi

Liệu It Đã Hết Thời? – Nicholas G. Carr

[toc] Giới thiệu ebook Liệu It Đã Hết Thời? – Nicholas G. Carr Tweet! “Tầm quan trọng chiến lược của IT hiện không tăng lên như nhiều người tuyên bố…

Bookmark (0)
ClosePlease login
Xem Ngay
Không có phản hồi

Lồng Kính – Tự Động Hóa Và Chúng Ta – Nicholas G. Carr

[toc] Giới thiệu ebook Lồng Kính – Tự Động Hóa Và Chúng Ta – Nicholas G. Carr Tweet! Với công nghệ ngày càng phát triển, kỹ thuật ngày càng tinh…

Bookmark (0)
ClosePlease login
Xem Ngay
Không có phản hồi

Chuyển Đổi Lớn – Ráp lại thế giới, từ Edison tới Google – Nicholas G. Carr

[toc] Giới thiệu ebook Chuyển Đổi Lớn – Ráp lại thế giới, từ Edison tới Google – Nicholas G. Carr Tweet! Cuốn sách “Chuyển Đổi Lớn”  của tác giả Nicholas…

Bookmark (0)
ClosePlease login
Xem Ngay
Không có phản hồi

Bí mật Shakespeare – Jennifer Lee Carrell

[toc] Giới thiệu ebook Bí mật Shakespeare – Jennifer Lee Carrell Tweet! Sau khi ra mắt (từ tháng 1/2008), “The Shakespeare Secret” (Bí mật Shakespeare) hay còn có tên khác…

Bookmark (0)
ClosePlease login
Xem Ngay
Không có phản hồi

Trí Tuệ Giả Tạo: Internet Đã Làm Gì Chúng Ta?

EPUBPRCMOBI Đọc Online [toc] Giới thiệu Trí Tuệ Giả Tạo: Internet Đã Làm Gì Chúng Ta? ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI Được xem như mồi lửa cho cuộc tranh luận dường như sẽ…

Bookmark (0)
ClosePlease login
Xem Ngay
Không có phản hồi

Chuyển Đổi Lớn

PDF Đọc Online [toc] Giới thiệu Chuyển Đổi Lớn ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI Chuyển đổi lớn, quyển sách best-seller của tác giả Nicholas Carr hướng chúng ta đến cuộc cách mạng mới…

Bookmark (0)
ClosePlease login
Xem Ngay
Không có phản hồi

Lồng Kính : Tự Động Hóa Và Chúng Ta

PDF Đọc Online [toc] Giới thiệu Lồng Kính : Tự Động Hóa Và Chúng Ta ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI Với công nghệ ngày càng phát triển, kỹ thuật ngày càng tinh vi,…

Bookmark (0)
ClosePlease login
Xem Ngay
Không có phản hồi