Search Results for: john maxwell coetzee

Người Chậm – John Maxwell Coetzee

[toc] Giới thiệu ebook Người Chậm – John Maxwell Coetzee Tweet! Chọn thành phố Adelaide của Úc làm bối cảnh, tác giả Người chậm dường như tạo điều kiện cho…

Bookmark (0)
ClosePlease login
Xem Ngay
Không có phản hồi

Ruồng Bỏ – John Maxwell Coetzee

[toc] Giới thiệu ebook Ruồng Bỏ – John Maxwell Coetzee Tweet! David Lurie, một giáo sư dạy tiếng Anh người Nam Phi, là người mất mát mọi thứ: uy tín,…

Bookmark (0)
ClosePlease login
Xem Ngay
Không có phản hồi

Tuổi Sắt Đá – John Maxwell Coetzee

[toc] Giới thiệu ebook Tuổi Sắt Đá – John Maxwell Coetzee Tweet! Ở thành phố Captown, Nam Phi, một bà cụ bị ung thư sắp chết. Bà tên là Curren,…

Bookmark (0)
ClosePlease login
Xem Ngay
Không có phản hồi

Cuộc sống và Thời đại của Michael K – John Maxwell Coetzee

[toc] Giới thiệu ebook Cuộc sống và Thời đại của Michael K – John Maxwell Coetzee Tweet! Michael K, đó là tên của nhân vật chính trong tác phẩm đoạt…

Bookmark (0)
ClosePlease login
Xem Ngay
Không có phản hồi

Đợi Bọn Mọi – J. M. Coetzee

[toc] Giới thiệu ebook Đợi Bọn Mọi – J. M. Coetzee Tweet! Tác phẩm hiện lên qua lời kể ở ngôi thứ nhất của vị Quan tòa. Bối cảnh tác…

Bookmark (0)
ClosePlease login
Xem Ngay
Không có phản hồi

Đợi Bọn Mọi – J. M. Coetzee

[toc] Giới thiệu ebook Đợi Bọn Mọi – J. M. Coetzee Tweet! Tác phẩm hiện lên qua lời kể ở ngôi thứ nhất của vị Quan tòa. Bối cảnh tác…

Bookmark (0)
ClosePlease login
Xem Ngay
Không có phản hồi