Search Results for: Thuật tổ chức hội họp

Thuật Tổ Chức Hội Họp

[toc] Giới thiệu ebook Thuật Tổ Chức Hội Họp Tweet! Khi điểm tên những yếu tố gây “lãng phí thời gian” trong môi trường làm việc, có lẽ không ít…

Bookmark (0)
ClosePlease login
Xem Ngay
Không có phản hồi

Ebook

72 Thuật Tấn Công Tâm Lý Trong Bán Lẻ

PDF

Giới thiệu Ebook 72 Thuật Tấn Công Tâm Lý Trong Bán Lẻ Tweet! Tóm tắt & Review (Đánh Giá) sách 72 Thuật Tấn Công Tâm Lý Trong Bán Lẻ của…

Bookmark (0)
ClosePlease login
Xem Ngay
Không có phản hồi

Ebook

Nghệ Thuật Cắm Hoa Nhật Bản Ikebana

PDF

Giới thiệu Ebook Nghệ Thuật Cắm Hoa Nhật Bản Ikebana Tweet! Tóm tắt & Review (Đánh Giá) sách Nghệ Thuật Cắm Hoa Nhật Bản Ikebana của tác giả Annik Howa Gendrot.…

Bookmark (0)
ClosePlease login
Xem Ngay
Không có phản hồi

Ebook

Tái Hoạch Định Chiến Lược Toàn Cầu

PDF

Giới thiệu Ebook Tái Hoạch Định Chiến Lược Toàn Cầu Tweet! Tóm tắt & Review (Đánh Giá) sách Tái Hoạch Định Chiến Lược Toàn Cầu của tác giả Pankaj Ghemawat. Cuốn sách…

Bookmark (0)
ClosePlease login
Xem Ngay
Không có phản hồi

Ebook

Nghệ Thuật Yêu – Truy Vấn Về Bản Chất Tình Yêu

PDF

Giới thiệu Ebook Nghệ Thuật Yêu – Truy Vấn Về Bản Chất Tình Yêu Tweet! Tóm tắt & Review (Đánh Giá) sách Nghệ Thuật Yêu – Truy Vấn Về Bản…

Bookmark (0)
ClosePlease login
Xem Ngay
Không có phản hồi

Ebook

Cộng Đồng Tưởng Tượng: Suy Nghĩ Về Nguồn Gốc Và Sự Lan Truyền Của Chủ Nghĩa Dân Tộc

PDF

Giới thiệu Ebook Cộng Đồng Tưởng Tượng: Suy Nghĩ Về Nguồn Gốc Và Sự Lan Truyền Của Chủ Nghĩa Dân Tộc Tweet! Tóm tắt & Review (Đánh Giá) sách Cộng…

Bookmark (0)
ClosePlease login
Xem Ngay
Không có phản hồi

Ebook

Câu Chuyện Nhà Quản Lý Cà Rốt Và Nghệ Thuật Khen Thưởng

PDF

Giới thiệu Ebook Câu Chuyện Nhà Quản Lý Cà Rốt Và Nghệ Thuật Khen Thưởng Tweet! Tóm tắt & Review (Đánh Giá) sách Câu Chuyện Nhà Quản Lý Cà Rốt…

Bookmark (0)
ClosePlease login
Xem Ngay
Không có phản hồi

Ebook

Tố Tâm

PDF

Giới thiệu Ebook Tố Tâm Tweet! Tóm tắt & Review (Đánh Giá) tiểu thuyết Tố Tâm của tác giả Hoàng Ngọc Phách. Quyển tiều thuyết TỐ TÂM ra đời cũng là…

Bookmark (0)
ClosePlease login
Xem Ngay
Không có phản hồi

Ebook

Luân Hồi Nhạc Viên

PDF

Giới thiệu Ebook Luân Hồi Nhạc Viên Tweet! Tóm tắt & Review (Đánh Giá) Tiểu thuyết Vô hạn lưuLuân Hồi Nhạc Viên của tác giả Na Nhất Chỉ Văn Tử. Tô…

Bookmark (0)
ClosePlease login
Xem Ngay
Không có phản hồi

Ebook

Thuật Tẩy Não – Nghệ Thuật Thao Túng Và Kiểm Soát Tâm Lý Đối Phương

PDF

Giới thiệu Ebook Thuật Tẩy Não – Nghệ Thuật Thao Túng Và Kiểm Soát Tâm Lý Đối Phương Tweet! Tóm tắt & Review (Đánh Giá) sách Thuật Tẩy Não –…

Bookmark (0)
ClosePlease login
Xem Ngay
Không có phản hồi

Ebook

Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

PDF

Giới thiệu Ebook Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản Tweet! Tóm tắt & Review (Đánh Giá) tiểu thuyết Huyền ảo Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản của tác giả TeamFbTCPS.…

Bookmark (0)
ClosePlease login
Xem Ngay
Không có phản hồi

Phía Sau Cánh Cổng Bóng Tối Của Hư Không

Giới thiệu Phía Sau Cánh Cổng Bóng Tối Của Hư Không Tweet! Tóm tắt & Review (Đánh Giá) sách Phía Sau Cánh Cổng Bóng Tối Của Hư Không! của tác giả…

Bookmark (0)
ClosePlease login
Xem Ngay
Không có phản hồi

Chuyên Ngành Kỹ Thuật Điện – Điện Tử

Giới thiệu Chuyên Ngành Kỹ Thuật Điện – Điện Tử Tweet! Tóm tắt & Review (Đánh Giá) sách Chuyên Ngành Kỹ Thuật Điện – Điện Tử của Nhiều Tác Giả. Nhằm…

Bookmark (0)
ClosePlease login
Xem Ngay
Không có phản hồi

Chuyên Ngành Kỹ Thuật Ô Tô Và Xe Máy Hiện Đại

Giới thiệu Chuyên Ngành Kỹ Thuật Ô Tô Và Xe Máy Hiện Đại Tweet! Tóm tắt & Review (Đánh Giá) sách Chuyên Ngành Kỹ Thuật Ô Tô Và Xe Máy Hiện…

Bookmark (0)
ClosePlease login
Xem Ngay
Không có phản hồi

Hồi ký Thương Tín – Một Đời Giông Bão

Giới thiệu Hồi ký Thương Tín – Một Đời Giông Bão Tweet! Tóm tắt & Review (Đánh Giá) sách Hồi ký Thương Tín – Một Đời Giông Bão của tác giả…

Bookmark (0)
ClosePlease login
Xem Ngay
Không có phản hồi

Mười Hai Sứ Quân Toàn Tập

Giới thiệu Mười Hai Sứ Quân Toàn Tập Tweet! Tóm tắt & Review (Đánh Giá) sách Mười Hai Sứ Quân Toàn Tập của tác giả Vũ Ngọc Đĩnh. Cuối thời…

Bookmark (0)
ClosePlease login
Xem Ngay
Không có phản hồi

Tôn Giáo Học So Sánh

Giới thiệu Tôn Giáo Học So Sánh Tweet! Tóm tắt & Review (Đánh Giá) sách Tôn Giáo Học So Sánh của tác giả Thích Thánh Nghiêm. LỜI NGƯỜI DỊCH Trong…

Bookmark (0)
ClosePlease login
Xem Ngay
Không có phản hồi

7 Aha! Khơi Sáng Tinh Thần Và Giải Toả Stress

Giới thiệu 7 Aha! Khơi Sáng Tinh Thần Và Giải Toả Stress Tweet! Tóm tắt & Review (Đánh Giá) sách 7 Aha! Khơi Sáng Tinh Thần Và Giải Toả Stress…

Bookmark (0)
ClosePlease login
Xem Ngay
Không có phản hồi

Kinh Điển Về Khởi Nghiệp

Giới thiệu Kinh Điển Về Khởi Nghiệp Tweet! Tóm tắt & Review (Đánh Giá) sách Kinh Điển Về Khởi Nghiệp của tác giả Bill Aulet & Giang Lâm (dịch) &…

Bookmark (1)
ClosePlease login
Xem Ngay
Không có phản hồi

David & Goliath – Cuộc Đối Đầu Kinh Điển Và Nghệ Thuật Đốn Ngã Những Gã Khổng Lồ

  Giới thiệu David & Goliath – Cuộc Đối Đầu Kinh Điển Và Nghệ Thuật Đốn Ngã Những Gã Khổng Lồ     Tweet! Tóm tắt & Review (Đánh Giá)…

Bookmark (0)
ClosePlease login
Xem Ngay
Không có phản hồi

Thời Của Những Kẻ Giết Người – Nghiên Cứu Về Rimbaud

Giới thiệu Thời Của Những Kẻ Giết Người – Nghiên Cứu Về Rimbaud Tweet! Tóm tắt & Review (Đánh Giá) sách Thời Của Những Kẻ Giết Người – Nghiên Cứu…

Bookmark (0)
ClosePlease login
Xem Ngay
Không có phản hồi

AQ-Chỉ Số Vượt Khó: Biến Khó Khăn Thành Cơ Hội

  Giới thiệu AQ-Chỉ Số Vượt Khó: Biến Khó Khăn Thành Cơ Hội     Tweet! Tóm tắt & Review (Đánh Giá) sách AQ-Chỉ Số Vượt Khó: Biến Khó Khăn…

Bookmark (0)
ClosePlease login
Xem Ngay
Không có phản hồi

Nghệ Thuật Quản Trị Khởi Nghiệp

Giới thiệu Nghệ Thuật Quản Trị Khởi Nghiệp Tweet! Tóm tắt & Review (Đánh Giá) sách Nghệ Thuật Quản Trị Khởi Nghiệp của tác giả Mahendra Ramsinghani & Brad Feld.…

Bookmark (0)
ClosePlease login
Xem Ngay
Không có phản hồi

Nghệ Thuật Tối Giản – Có Ít Đi, Sống Nhiều Hơn

Giới thiệu Nghệ Thuật Tối Giản – Có Ít Đi, Sống Nhiều Hơn Tweet! Tóm tắt & Review (Đánh Giá) sách Nghệ Thuật Tối Giản – Có Ít Đi, Sống…

Bookmark (0)
ClosePlease login
Xem Ngay
Không có phản hồi