Search Results for: Sanshiro

Sanshirō

[toc] Giới thiệu ebook Sanshirō Tweet! Hầu hết người dân Nhật Bản sẽ phải đọc một cuốn tiểu thuyết Natsume Sōseki ít nhất một lần trong đời. Văn chương của Sōseki là…

Bookmark (0)
ClosePlease login
Xem Ngay
Không có phản hồi

Tôi Là Con Mèo

[toc] Giới thiệu ebook Tôi Là Con Mèo Tweet! Ở Việt Nam, sách văn học tầm cao, có ảnh hưởng lớn đến tâm tư tình cảm người Nhật qua nhiều…

Bookmark (0)
ClosePlease login
Xem Ngay
Không có phản hồi

Cậu Ấm Ngây Thơ – Natsume Soseki

[toc] Giới thiệu ebook Cậu Ấm Ngây Thơ – Natsume Soseki Tweet! Natsume Soseki (1867 – 1916) là nhà văn, nhà thơ, nhà lý luận văn học và chuyên gia…

Bookmark (0)
ClosePlease login
Xem Ngay
Không có phản hồi