Search Results for: Con mèo của Foujita

Chiếc Lược Ngà – Nguyễn Quang Sáng

[toc] Giới thiệu ebook Chiếc Lược Ngà – Nguyễn Quang Sáng Tweet! “Trong sự nghiệp văn chương, Nguyễn Quang Sáng là một trong những nhà văn xuất sắc của Việt…

Bookmark (0)
ClosePlease login
Xem Ngay
Không có phản hồi

Cánh Đồng Hoang

[toc] Giới thiệu ebook Cánh Đồng Hoang Tweet! Bối cảnh chính Cánh Đồng Hoang là vùng Đồng Tháp Mười trong những ngày diễn ra cuộc chiến tranh Việt Nam. Vợ…

Bookmark (0)
ClosePlease login
Xem Ngay
Không có phản hồi

Mùa Gió Chướng

[toc] Giới thiệu ebook Mùa Gió Chướng Tweet! Tác phẩm Mùa Gió Chướng này được ông viết vào năm 1975. Cuốn sách mô tả tinh thần đấu tranh cách mạng…

Bookmark (0)
ClosePlease login
Xem Ngay
Không có phản hồi

Truyện ngắn Nguyễn Quang Sáng

[toc] Giới thiệu ebook Truyện ngắn Nguyễn Quang Sáng Tweet! Tập truyện ngắn gồm có: Bài Học Tuổi Thơ Cái Gáo Mù U Chị Nhung Chiếc Lược Ngà Con Chim…

Bookmark (0)
ClosePlease login
Xem Ngay
Không có phản hồi

Dòng Sông Thơ Ấu

[toc] Giới thiệu ebook Dòng Sông Thơ Ấu Tweet! Hai Quang bị xã hội cũ đẩy vào tầng lớp lưu manh, làm dân anh chị ở bến xe rồi bị…

Bookmark (0)
ClosePlease login
Xem Ngay
Không có phản hồi