Download App tải ebook tốt nhất: https://h.nhuttruong.com/app

Giới thiệu ebook

Trong các nhạc khí Tây phương, Tây Ban Cầm đáng kể là một nhạc được ưa chuộng nhất. Trong một ban nhạc của thời đại dù lớn hay nhỏ, Tây ban cầm hình như không thể thiếu . Nó được ưa chuộng như thế có lẽ vì tác dụng của nó phổ thông hơn các nhạc khí khác.

Sử dụng Tây ban cầm không khó, nhưng chơi cho đúng đúng điệu, cho hay, cho có nghệ thuật cũng là một công trình học tập. Dù học ở trường hay tự học, người học cũng cần phải có sách để tu bổ.

Sách 30 Ngày Biết Đệm Tây Ban Cầm bao gồm các bài tập đơn giản, dễ hiểu, giúp người chơi mau tiến bộ chỉ với 30 ngày học. Các bài tập được sắp xếp một cách khoa học, có hệ thống, đặc biệt sử dụng rất nhiều hình ảnh minh họa để người chơi dễ hình dung

Nội dung quyển sách bao gồm những chuyên mục như sau:

1. Hình cần đàn đứng

2. Hợp âm là gì

3. Dạy bấm Am

4. Dạy điệu đệm valse bằng hợp âm Am

5. Dạy bấm E7

6. Dạy điệu đệm Valse bằng hợp âm E7

7. Dạy bấm Dm

8. Dạy điệu đệm Valse bằng hợp âm Dm

9. Bài tập điệu đệm Valse với Am, E7, Dm

10. Dạy bấm C ,G7 ,F

11. Dạy điệu đệm Twist bằng hợp âm C

12. Bài tập điệu đệm Twist với C, E7, F

13. Bài tập điệu đệm Twist

14. Dạy đệm 5 điệu Twist

15. Dạy đệm điệu Slowrock với hợp âm Am

16. Bài tập đệm điệu Slowrock

17. Dạy đệm điệu Borelo với hợp âm Am

18. Bài tập đệm điệu Borelo

19. Dạy đệm điệu Borelo Django

20. Bài tập đệm điệu Django

21. Dạy đệm điệu Slow với hợp âm C

22. Bài tập đệm điệu Slow

Mời các bạn đón đọc 30 Ngày Biết Đệm Tây Ban Cầm của tác giả Nam Phong & Nguyễn Phong.

Download ebook


FULL:


PDF

Bookmark (0)
ClosePlease loginn

Download App tải ebook tốt nhất: https://h.nhuttruong.com/app Giới thiệu ebook Tweet! Trong các nhạc khí Tây phương, Tây Ban Cầm đáng kể là một nhạc được ưa chuộng nhất. Trong…

Bookmark (0)
ClosePlease loginn

Trả lời

Đăng Ký Xem Ngay Các Truyện Hay Nhất

http://h.nhuttruong.com/tbooksdangky