30/4 Chuyện Những Người Tháo Chạy

[toc]


Giới thiệu

30/4 Chuyện Những Người Tháo Chạy

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


30-4 Chuyện những người tháo chạy của nhà văn Kim Lĩnh là một tác phẩm viết về những ngày cuối cùng của chế độ Mỹ-Ngụy Sài Gòn. Thông qua nhân vật hai nhân vật chính: Hòa và Thái, tác giả đã miêu tả cuộc di tản đầy mất mát và đau thương của những người lính, sĩ quan Ngụy và những người dân vô tội từ cửa biển Tư Hiền đến Sài Gòn, xuyên suốt con đường vào Nam. Trên con đường tháo chạy đó, một bộ phận không nhỏ đã có những chuyển biến trong tư tưởng nhận thức để nhận ra được bản chất của chế độ Ngụy quân, Ngụy quyền….

Download

30/4 Chuyện Những Người Tháo Chạy

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Bookmark (0)
ClosePlease login

EPUBMOBI Đọc Online [toc] Giới thiệu 30/4 Chuyện Những Người Tháo Chạy ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI 30-4 Chuyện những người tháo chạy của nhà văn Kim Lĩnh là một tác phẩm viết về những…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời